[insert_php]
$url = ‘http://epostservice.se/campaignApi/CampaignOffer/PostState’;
$campaignOfferId = $_GET[‘campaignOfferId’];
if(!empty($campaignOfferId))
{
$post_data = array(
‘campaignOfferId’ => intval($campaignOfferId),
‘state’ => 16
);

$stream_options = array(
‘http’ => array(
‘method’ => ‘POST’,
‘header’ => ”Content-type: application/x-www-form-urlencoded\r\n”,
‘content’ => http_build_query($post_data),
),
);

$context = stream_context_create($stream_options);
$response = file_get_contents($url, null, $context);
}
[/insert_php]
Attans också! Bättre lycka nästa gång!